Viktiga ögonblick i kamerans utveckling

Det äldsta idag bevarade fotografiet togs år 1826 eller 1827 av Joseph Nicéphore Niépce, och föreställer utsikten från ett fönster. Fotografiet hade en exponeringstid på åtta timmar, något som bland annat fick den effekten att byggnaderna på fotot blev belysta av solen från två håll. Med detta i åtanke är det nästan svindlande att tänka på den utveckling som kameran och fotografin har genomgått under de senaste 200 åren, men genom att göra nedslag vid viktiga händelser kan man ändå göra det greppbart.

Hundra år efter att Joseph Nicéphore Niépce tog sitt fotografi av utsikten genom ett fönster började ett företag vid namn General Electrics att tillverka blixtlampor för kameror. Det handlade om små lampor som monterades ovanpå kameran, och som bara kunde användas en gång innan de var förbrukade. Trots det var blixten revolutionerande för fotografins utveckling, eftersom det tillät fotografering även i undermåliga ljusförhållanden. På 1960-talet hade utvecklingen kommit så långt att blixtarna gick att använda flera gånger, och blixtlampor till kameror började massproduceras.yashica-711794_960_720

Kort efter att blixtlampor hade börjat tillverkas år 1927 kom nästa stora utveckling – färgfilmen. Afgacolor kom ut år 1932, men det var inte denna färgfilm som skulle göra färgfotografi till standard, utan Kodakchrome, som kom tre år senare.

Den senaste verkligt stora utveklingen inom fotgrafi är digitalkameran. Den första digitalkameran som producerades för kommersiellt bruk var Dycam Model 1, och den kom ut år 1990. Sedan dess har fotograferingen tagit klivet helt in i den digitala världen, och utvecklingen har fortsatt sedan dess – Dycam Model 1 tog till exempel bilder med en upplösning på 0,9 megapixel och hade ett minneskort som var 1 MB stort. Idag kan den som är skicklig få fram i princip vilken effekt han eller hon vill med hjälp av en digitalkamera och ett bildredigeringsprogram. Det finns dock vissa saker som en vanlig systemkamera fortfarande inte klarar lika bra. Det gäller till exempel videofilmning. Om man vill skapa en professionell film, oavsett om det är för konstnärliga eller kommersiella syften, är det därför bättre att man vänder sig till ett produktionsbolag, som har både den kunskap och teknik som behövs.

Leave a Reply